May 3, 2013

Mulai dengan Satu Jam


Seorang anak bertanya pada ibunya, “Ibu, apakah kita bisa hidup tanpa berbuat salah selama kita hidup?”

Ibunya menjawab, “Tidak bisa, Nak.”

Sang anak bertanya lagi, “Apa kita bisa hidup tanpa berbuat salah dalam setahun …?”

Sambil tersenyum, ibunya menggelengkan kepala seraya berkata, “Tidak bisa juga, Nak.”

Anak pun bertanya kembali, “Apa kita bisa hidup dalam satu bulan tanpa melakukan kesalahan, Bu?”

Ibunya tertawa sambil menjawab, “Tidak bisa juga, Nak.”

Anak pun bertanya lagi, “Ini yang terakhir, Ibu. Apa kita bisa hidup tanpa berbuat salah dalam 1 jam…?”

Akhirnya ibunya mengangguk dan berkata, “Mungkin bisa, Nak.”

Sang anak langsung berkata, “Kalau begitu, aku akan belajar hidup benar dari jam ke jam.”

Dari latihan yang kecil dan sederhana akan menjadi terbiasa. Apa yang sudah terbiasa akan menjadi sifat. Sifat akan menjadi karakter.

Hiduplah satu jam tanpa: marah, hati jahat, negative thinking, menjelekkan orang, serakah, benci, sombong, egois.

Hiduplah satu jam dengan: kasih, sukacita, damai, sabar, lemah lembut, murah hati, rendah hati, pengendalian diri.

Ulangi selama satu jam berikutnya, dan satu jam lagi seterusnya.

Mulailah dari satu jam saja!

Be happy! :)oleh Betty Sukmawati


9 Things You Need to Write A Novel

The first thing you need to write a novel is… Time . The second thing you need to write a novel is… More Time . And the third thin...