January 31, 2012

Love Your Style


Sebab itu aku menasihatkan kamu: turutilah teladanku!
(1 Korintus 4:16)

Ikutilah teladanku, dibilang. Bukan ikutilah gayaku. Kita tidak mesti mengikuti gaya orang-orang walaupun boleh-boleh saja mengagumi style mereka. Kalau kita introvert, tidak kudu serta-merta menjiplak gaya orang-orang extrovert, atau sebaliknya. Jika kita melankolis (mellow), tidak perlu selalu menyerupai orang-orang yang bertipe sanguine atau bicaranya "serbabisa". Tetapi, mungkin memang kita juga mesti bisa ‘bersikap’ di tengah masyarakat. Tetapi lagi, kita sah-sah saja meniru, mengikuti kebaikan orang-orang.

People Are Good

People are good even when our health isn't People are good when times feel uncertain People are good when they make others a prio...