May 25, 2011

Secuil

Seperti seorang bapak
yang senang diberi roti
oleh anaknya, walau secuil,
demikian juga dengan Tuhan
akan senang menerima
persembahan atau persepuluhan
darimu, walau secuil...

9 Things You Need to Write A Novel

The first thing you need to write a novel is… Time . The second thing you need to write a novel is… More Time . And the third thin...